Oxymetry

Oxymetr, známý také jako pulzní oxymetr, je přístroj k neinvazivnímu měření saturace kyslíku v krvi (SpO2) a srdečního tepu. Jedná se o malý, přenosný zařízení, které je běžně dostupné pro domácí i lékařské použití. Oxymetr se používá pro kontrolu hladiny kyslíku u pacientů s různými zdravotními stavy, s těmito respiračními problémy nebo srdečními obtížemi. Pulzní oxymetr funguje na základě principu, že oxi-hemoglobin (kyslík vázající hemoglobin) a hemoglobin bez kyslíku (deoxyhemoglobin) absorbují světlo různých vlnových délek. Zařízení pracuje na prstu, uchu nebo jiné části těla emituje dvě světelné vlny skrz tkáň a detekuje, kolik světla je absorbováno hemoglobinem, což určuje SpO2 úroveň a srdeční tep.

Značka (0)
  • Hledám ...
  • Nebyly nalezeny žádní výrobci
 

Zapojte se do našeho věrnostního programu