Injekční jehly a stříkačky

 Injekční stříkačky a jehly nejsou pouze omezeny na použití v nemocnicích. Existuje mnoho situací, kdy mohou být lidé schopni využívat tyto nástroje sami doma nebo pod dohledem lékaře.

Značka (0)
  • Hledám ...
  • Nebyly nalezeny žádní výrobci
 

Příklady použití injekčních jehel a stříkaček mimo zdravotnická zařízení:

  • Cukrovka a inzulínová terapie: Lidé s diabetem typu 1 nebo 2 mohou potřebovat denně aplikovat inzulín pomocí inzulínových stříkaček a jehel. To je běžná praxe, která umožňuje udržovat normální hladiny cukru v krvi.
  • Alergie a anafylaxe: Lidé s alergiemi na určité látky, jako jsou potraviny nebo bodnutí hmyzem, mohou mít při výskytu alergické reakce nutnost aplikovat adrenalin pomocí autoinjektoru, což je forma injekční stříkačky. To může být klíčové při záchraně života v případě anafylaktického šoku.
  • Hormonální terapie: Některé osoby musí aplikovat hormonální léčbu, jako je například hormonální substituční terapie u transgender jedinců.
  • Subkutánní injekce léků: Některé léky, jako jsou antikoagulancia nebo léky proti revmatoidní artritidě, mohou být aplikovány subkutánní injekcí, kdy se lék vpichuje do tkáně pod kůží.
  • Podávání léků doma: Některé nemocnice nebo lékaři mohou pacientům doporučit, aby si určité léky podávali sami doma, a to může zahrnovat i použití injekčních stříkaček.

 

Je důležité si uvědomit, že správné použití těchto nástrojů vyžaduje vhodné školení a znalost postupů. Vždy byste měli dodržovat pokyny svého lékaře nebo zdravotního odborníka, pokud jde o správné používání injekčních stříkaček a jehel.

Zapojte se do našeho věrnostního programu