Oxymetry

Oxymetry slouží k  měření nasycenosti krve kyslíkem a tím rychle rozpoznají různá onemocnění. Oxymetry se v současné době hojně využívají v souvislosti s onemocněním COVID - 19. Pulsní oxymetrie je neinvazivní metoda sledování kyslíkové saturace, která poskytuje informaci o problémech s transportem kyslíku do tkání

Značka (0)
  • Hledám ...
  • Nebyly nalezeny žádní výrobci
 

Lékařský oxymetr,

známý také jako pulzní oxymetr, je zařízení používané k neinvazivnímu měření hladiny nasycení krve kyslíkem (SpO2) a tepové frekvence. SpO2 vyjadřuje procentuální podíl hemoglobinu v krvi, který je nasycen kyslíkem.

Jak funguje lékařský oxymetr:

  • Snímání světla: Oxymetr má malé světelné diody, které emitují dvě typy světla - červené a infračervené.
  • Procházení tkáněmi: Oxymetr se připevní na prst nebo ucho pacienta. Světlo z diod prochází tkáněmi a zaznamenává, jaké množství světla je absorbováno a jaké je odraženo.
  • Analýza absorpce světla: Kyslíkem nasycený hemoglobin a nenasycený hemoglobin absorbují světlo různým způsobem. Na základě rozdílu mezi absorbovaným červeným a infračerveným světlem dokáže oxymetr vypočítat SpO2.
  • Měření tepové frekvence: Oxymetr zároveň sleduje pulzní vlny a vypočítává tepovou frekvenci.
  • Zobrazení výsledků: Výsledky SpO2 a tepové frekvence jsou zobrazovány na displeji oxymetru.

 

Lékařské oxymetry jsou užitečnými nástroji pro monitorování stavu pacientů, zejména u těch s respiračními obtížemi, srdečními onemocněními nebo při chirurgických zákrocích. Jsou také velmi užitečné pro pacienty s chronickými respiračními onemocněními, jako je například chronická obstrukční plicní nemoc (COPD) nebo astma, kteří mohou potřebovat pravidelně sledovat hladinu kyslíku v krvi.

Zapojte se do našeho věrnostního programu