Ochrana osobních údajů

Základní shrnutí

Základní shrnutí

Společnost 1. lékárenská Kyjov, s.r.o. je provozovatelem internetové lékárny prvni-lekarna.cz v České republice.

Naším cílem je maximálně vám pomoci při řešení zdravotních problémů, ať už nákupem správných léků, kosmetických přípravků, doplňků zdraví či jiného sortimentu souvisejícího se zdravím av neposlední řadě i odborným poradenstvím týkajícím se vašeho zdraví.

Abychom nadále mohli poskytovat služby na požadované úrovni, potřebujeme váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Díky udělení vašeho souhlasu s vámi budeme moci komunikovat jako dosud, tedy budete moci sbírat body do věrnostního programu, naleznete své objednávky v zákaznickém účtu nebo naleznete zboží v košíku i následující den. Budeme Vám moci zasílat nabídky s akčním sortimentem, přání ke svátku nebo na zboží s dopravou zdarma. Také se budete moci ptát našich lékárníků na rady ohledně vašeho zdraví.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělujete souhlas se zpracováním vašich osobních údajů společnosti na činění jiných marketingových aktivit vůči vaší osobě. Tento váš souhlas můžete kdykoli odvolat a obchodní sdělení vám pak nebudeme dále zasílat.

Osobními údaji se rozumí: Jméno a příjmení, e-mail, adresa doručení zboží, fakturační adresa, telefon, cookies, objednané zboží, informace o jednotlivých nákupech.

Účel a rozsah zpracování osobních údajů

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcům vůči vám.

Osobní údaje a jejich zpracování prováděné na základě souhlasu

Na základě Vašeho souhlasu zpracováváme tyto osobní údaje (konkrétní rozsah závisí na tom, jaké osobní údaje jste nám předali): Jméno a příjmení, dodací adresu, fakturační adresu, telefon, e-mail, položky objednávky, datum registrace, data objednávek , marketingovou segmentaci . Data na základě Vašeho souhlasu zpracováváme za účelem cílené komunikace s vámi.

Osobní údaje a jejich zpracování prováděné na základě oprávněného zájmu správce

Pro účely uplatnění oprávněného zájmu spráce zpracováváme tyto osobní údaje: Jméno a příjmení, dodací adresu, fakturační adresu, telefon, e-mail, položky objednávky, IP adresu, informace o použitém webovém prohlížeči, datum registrace, data objednávek, marketingovou segmentaci . Data zpracováváme za účelem přímé komunikace, případných právních sporů, zabezpečení našich informačních systémů a předcházení podvodům. Oprávněný zájem uplatňujeme u zákazníků, kteří u nás realizovali objednávku v posledních 5 letech.

Osobní údaje a jejich zpracování prováděné na základě plnění legislativních požadavků

Pro účely plnění legislativních požadavků zpracováváme tyto osobní údaje (konkrétní rozsah závisí na tom, jaké osobní údaje jste nám sdělili): Jméno a příjmení, dodací adresu, fakturační adresu (vč. IČO a DIČ), číslo účtu, telefon, e -mail, IP adresu. Data zpracováváme za účelem vedení účetnictví, správy daní a předání případné informace ze strany státních orgánů (např. Státní ústav pro kontrolu léčiv). Osobní údaje za účelem plnění legislativních požadavků zpracováváme po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se daňové plnění uskutečnilo.

Doba uložení osobních údajů

Doba, po kterou budou vaše osobní údaje správcům uloženy, je 3 roky od udělení souhlasu nebo od vaší poslední iniciativy, nejdéle však do odvolání vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

Další příjemci osobních údajů

a. Dalšími příjemci vašich osobních údajů budou osoby zajišťující marketingové služby pro správce.

b. Správce nemá v úmyslu předat vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Kontaktní údaje správce

Správcem vašich osobních údajů je 1. lékárenská Kyjov s.r.o., sídlem v Kyjově, Komenského 6322, 69701, vedené u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 21057, IČO: 63482860 (dále jen „správce

Kontaktní údaje na správce:

adresa pro doručování: 1.lékárenská Kyjov, Komenského 588, 697 01 Kyjov:

E-mail: info@prvni-lekarna.cz

Telefon: +420 530 330 631

Správce nejmenoval pověřence na ochranu osobních údajů.

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný těmto správci v souladu s článkem 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1/2003. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ao zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) a v souladu se zákonem čj. 18/2018 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „Zákon“).

Práva subjektů údajů

a. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo:

  • požadovat od nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případné žádat kopii těchto osobních údajů,
  • požadovat od nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat od nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě a bude proveden pouze v případě, že zájmy společných správců nepřevažují nad vaší ochranou soukromí,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.

b. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů:

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat těmito způsoby:

E-mailem na info@prvni-lekarna.cz nebo telefonicky na čísle +420 530 330 631.

Zapojte se do našeho věrnostního programu