Krytí a hojení ran

Krytí ran a kompresy jsou součástí základní první pomoci a léčby ran. Jsou používány k ochraně a ošetření poranění, a to zejména pro snížení rizika infekce, urychlení hojení a minimalizaci krvácení.

Značka (0)
 • Hledám ...
 • Nebyly nalezeny žádní výrobci
 

Zde je několik důležitých informací o krytí ran a kompresách:

 • Krytí ran: Jedná se o použití sterilního obvazu nebo nesterilního materiálu (pokud není dostupný sterilní) k zakrytí poranění. Krytí ran je důležité, aby se snížilo riziko infekce, které může zpomalit hojení nebo způsobit komplikace.
 • Kompresy: Kompresy jsou používány k omezení krvácení a k podpoře hojení. Můžou být použity jako sterilní nebo nesterilní. Existují různé typy kompres, jako jsou gázy, obvazy nebo speciální náplasti.

 

Zde jsou některé obecné kroky pro krytí ran a použití kompres:

 • Před zahájením ošetření vždy si důkladně umyjte ruce nebo použijte dezinfekční gel na ruce.
 • Pokud je rána malá a nezávažná, může stačit její očištění a nalepení sterilní náplasti.
 • Při větších nebo hlubších ranách nejprve očistěte ránu pomocí fyziologického roztoku nebo čisté vody a mýdla. Snažte se odstranit nečistoty, špínu a cizí tělesa.
 • Po očištění položte sterilní kompresi nebo sterilní obvaz přes ranu. Ujistěte se, že krytí ran je dostatečně velké, aby pokrylo celou ránu, a pevně jej upevněte, aby zůstalo na svém místě.
 • Měňte krytí ran pravidelně nebo vždy, když se znečistí nebo zvlhčí.
 • Pokud je rána vážná, silně krvácí nebo nejste schopni zastavit krvácení, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
 • Vždy sledujte stav rány, zda se nezhoršuje nebo neinfikuje. Pokud se objeví známky infekce, jako je zarudnutí, otok, hnisání nebo zvýšená bolest, navštivte lékaře.

 

Vždy je důležité mít základní znalost první pomoci a znát správné postupy při krytí ran a použití kompres. V případě vážných nebo komplikovaných poranění vyhledejte lékařskou pomoc co nejdříve.

Zapojte se do našeho věrnostního programu