Roušky a respirátory české výroby

Roušky a respirátory od českého výrobce nyní již za 6,95 Kč za kus.

Rouška je vyrobena z 3-vrstvé netkané textilie a opatřena elastickou gumičkou na upevnění za uši a nosním těsnícím páskem kopírující tvar nosu. 

Respirátor ffp2 české výroby je určen k ochraně dýchacích orgánů uživatele před pevnými částicemi a aerosoly a ke snížení rizika infekce mezi osobami.

Respirátory i roušky GP byly vyrobeny ve spolupráci s odborným týmem Technické univerzity v Liberci.

Novinka

Nyní obličejová rouška pro děti (velikost S) odpovídá třídě ochrany respirátoru FFP2.


V souvislosti s aktuální informací ohledně nutnosti nošení roušek s certifikcí FFP2 a vyšší doplňujeme informace o rozdílu mezi českými a asijskými rouškami.

Proč používat respirátory FFP2 a vyhnout se normě KN95

Když v Evropě vypukla na začátku roku 2020 pandemie Covid-19, zjistili jsme, že nemáme k dispozici dostatek ochranných pomůcek - roušek a respirátorů. Pod tlakem situace pak příslušné autority Evropské unie a jejích členských států dočasně uvolnily normy a povolily používání produktů bez certifikace CE, které jsou pro prodej na evropském trhu za normálních okolností nutné.

Zároveň slevily z normy FFP1 nebo FFP2, aby bylo možné používat čínskou normu KN95. Tím umožnily využít dovoz necertifikovaných ochranných pomůcek z Číny s podmínkou, že certifikace bude dodána později.

Po ukončení dočasné lhůty v červnu 2020 byl umožněn pouze doprodej skladových zásoby, ale žádný dovoz.

Rozdíl mezi normami FFP2 a KN95

Ministerstvo průmyslu a obchod vydalo Průvodce základy regulace obličejových masek, kde zdůvodňuje proč byla výjimka udělena a jaké jsou ve skutečnosti rozdíly mezi normami (bod IV). Z toho také plyne, proč nejsou normy rovnocenné a proč respirátory s normou KN95 nechrání před viry tak, jako respirátory s normou FFP2 (bod VI).

Hlavní rozdíly jsou například ve způsobu testování. Evropská norma FFP2 je testována jemným práškem NaCl (kuchyňské soli), simulující prachové částice a dále pak parafínovými mikrokapénkami, které simulují záchyt aerosolu.

Právě druhá část testující odolnost vůči aerosolům, je stěžejní při přenosu viru mikrokapénkami při dýchání, mluvení, kýchání a podobně. Norma KN95 tuto druhou část - odolnost vůči aerosolům vůbec netestuje a svou jednoduchou konstrukcí jsou pro ochranu vůči přenosu viru skrze aerosoly zcela nevhodné.

Dalším velkým problémem normy KN95 je těsnost respirátoru, která nevyhovuje obvyklému evropskému uživateli, protože tvar jeho obličeje se od asijského liší. Testování na dobrovolnících ve speciálních komorách potvrdily sníženou těsnost normy KN95 oproti normě FFP2.

Posledním důležitým faktorem je kontrola kvality. Evropští výrobci jsou pod neustálými kontrolami, které se provádějí každý rok. Jednak v akreditovaných laboratořích, aby zůstávala přidělena certifikace dle normy FFP2, tak i další namátkové kontroly například Českou obchodní inspekcí.

Čínské respirátory naopak obvykle kontrolou neprochází, což se často promítá do jejich výsledné kvality - objevují se různě dlouhé nebo odpadávající upevňovací proužky za uši, příliš krátké, či nevhodně připevněné tvarovací pásky na nos, nečistota použitého materiálu a podobně.

Označení dle normy FFP2

Kvalitní respirátory dle normy FFP2 lze poznat poměrně snadno. Na respirátoru musí být vyraženy nebo vytisknuty tyto informace:

  • název respirátoru,
  • třída ochrany (FFP2),
  • platná norma, podle které byl respirátor certifikován (EN 149:2001+A1:2009),
  • Značka R (znovu použitelné) nebo NR (jednorázové),
  • Značka CE společně s čtyřčíslím udávajícím akreditovanou zkušebnu, které vydala příslušný certifikát EU.

Jako lékárnicíci se společenskou zodpovědností jsme se rozhodli, že budeme prodávat a doporučovat pouze respirátory s certifikací FFP2 nebo FFP3, ideálně české výroby, ačkoli jsme si vědomi její vyšší ceny. 


Hledáte antigenní testy? Podařilo se nám zajistit testovací sady na COVID-19. Aktuálně jeden z nejpřesnějších antigenních testů na COVID-19 pro kvalitní detekci antigenu koronaviru, vhodnou i pro firemní účely. 

Jsme tým lékárníků, kteří den co den pomáhájí lidem všech věkových kategorií s jejich zdravotními potížemi. Nejčasjší problémy a jejich řešení jsme pro vás sepsali do článku

Zapojte se do našeho věrnostního programu