Měření krevního tlaku

Krevní tlak, správné měření a vyhodnocení tlaku

Co je puls, systola či diastola?

Srdce pumpuje krev; žílami ji nabírá a tepnami ji rozvádí do celého těla. V srdci jsou jednosměrné ventily – chlopně.

 • Při stažení srdeční komory (systola) je krev vypuzena díky chlopním jedním směrem – do tepny.
 • Při uvolnění srdeční dutiny (diastola) se průchodnost chlopní vymění. Krev je z opačného směru nasávána – ze žíly.

Rozdíl tlaků mezi systolou a diastolou se přenáší na tepny a tím je akce srdeční měřitelná (puls) na všech hmatných tepnách, nejsnáze na palcové straně zápěstí. Krevní tlak je vyjádřený dvěma čísly: systolický tlak (vyšší hodnota) a diastolický tlak (nižší hodnota).

Typy a rozdíly mezi tonometry

Na trhu jsou k dostání různé přístroje k měření tlaku krve – tonometry. Původní tonometry byly rtuťové – tlak krve se měřil vytlačenou výškou sloupce rtuti. Jednotka k měření krevního tlaku je „mm Hg“ (milimetry rtuťového sloupce); dodnes používaná i u modernějších digitálních tonometrů.

Existují tři základní typy tonometrů:

 • rtuťový tonometr
 • digitální tonometr s manžetou na paži

Omron M6 – digitalní tonometr pažní

Tensoval – digitalní tonometr pažní

 • digitální tonometr s manžetou na zápěstí

PIC – digitalní tonometr zápěstní

Rozdíly mezi jednotlivými přístroji jsou cenové, vzhledové, s displejem nebo ručičkou, s ručním nebo elektrickým kompresorem a podobně.

Kolísání krevního tlaku u zdravého člověka je normální Mnoho lidí vlastní tonometr a často se podivují nad rozdíly naměřených hodnot a považují svůj přístroj za porouchaný nebo nekvalitní. Za normální se u mladého zdravého člověka považuje hodnota kolem 120/80 mm Hg, která může kolísat mezi 100/50 až 180/100 mm Hg.

Dočasné zvýšení krevního tlaku je způsobeno

 • okamžitou poptávkou organizmu po živinách a kyslíku,
 • potřebou odvést zplodiny látkové výměny (ze svalů po námaze),
 • v souvislosti s psychikou (strach, hněv, rozčílení, vzrušení).

Krátkodobě nízkou hodnotu krevního tlaku naměří zdravý člověk v klidu, v pohodě, dobře naladěný. Nervově labilní člověk si může v souvislosti s nějakou vzpomínkou nebo představou způsobit nadměrný pokles tlaku s následným kolapsem.

Podmínky správného měření krevního tlaku Čidlo tonometru považuje všechny tlakové změny přenesené na končetinu za pulsaci tepny. Aby naměřené hodnoty odpovídaly skutečnému stavu organizmu, musí měřený člověk dodržet určité podmínky:

 • sedí klidně a nečinně (nemluví, nekašle, nesmrká, nekýchá, nejí, nepije a podobně),
 • pravidelně a klidně dýchá,
 • končetina s manžetou je uvolněná (na stole nebo na klíně),
 • tonometr je ve stejné výšce jako manžeta.

Nedodržení podmínek vyžaduje opakované měření, a to na téže končetině. Z důvodu různého odstupu pažních tepen od srdeční tepny bývá tlak na pravé a levé paži různý.

Vysoký krevní tlak – hypertenze

 • Zhruba platí, že systolická hodnota bývá tolik nad 100, kolik je člověku let. Třicetiletý mívá 130, čtyřicetiletý 140, sedmdesátiletý kolem 150. Tato hodnota se mění během let, během dne i během okamžiku. Teprve opakované vyšší hodnoty mohou znamenat hypertenzi a vyžadují poradu s lékařem.
 • Diastolická hodnota musí být vždy menší než 100 mm Hg. Je-li vyšší než 100 mm Hg, jedná se o hypertenzi a návštěva lékaře je nezbytná.

Existuje řada typů léků na snížení vysokého tlaku krve. Prvním a účinným krokem je snížení příjmu soli.

Nízký krevní tlak – hypotenze

O hypotenzi se jedná tehdy, projevuje-li se a obtěžuje-li svými projevy (sklon k omdlívání a točení hlavy). Naměřené hodnoty mohou být i pod 100/50 mm Hg. Existují léky ke zvýšení tlaku krve, většinou však postačí pití silného dobrého čaje, kávy, kofeinových nápojů.

Jsme tým lékárníků, kteří den co den pomáhájí lidem všech věkových kategorií s jejich zdravotními potížemi. Nejčasjší problémy a jejich řešení jsme pro vás sepsali do článku

Zapojte se do našeho věrnostního programu